Що е PR?

Имайки предвид всеобщото изумление сред обществото при споменаването на тази думичка или множеството заклеймително-заканително насочени пръсти, считам за нужно да поизясня, дори за себе си , за какво всъщност става въпрос:

1. Според проф. Здравко Райков:

- технологията на успеха
- философия на взаимодействие между организация и публика, в което се отчитат интересите и на двете страни
- организационна политика със система от целенасочени подходи, средства и техники, за да я направи не просто разбираема, а да мотивира публиката да вземе участие в нейното осъществяване
- наука, изкуство и технология; непрекъснато и ефективно двупосочно общуване - диалог
- използва се от организации, предприятия, личности

2. Според www.answers.com PR е:

- изкуството и науката на установяване и поддържане на предразположението на публичността
- методите и дейностите за установяването на такива връзки
- степента на успех, получен при постигането на такава връзка с обществеността

3. Според дефиницията на Майкъл Мото:

PR е работа, свързана с прокарването на положителна нагласа относно личност, кауза, компания или продукт

4. Други характеристики:

- PR  се занимава по-скоро с въпроси от обществен интерес, отколкото с услуги и продукти
- не изискава плащане в широка гама от медии и често се разполага в новините като обект на обществен интерес
- често използвани техники: новини, конференции, ангажименти за разяснение чрез говорене пред публикa и обслужващи програми
- цел – намаляване на различията между начина, по който организация вижда себе си и начина, по който обществеността я възприема; позитивни обществени настроения, които водят до повишаване на финансовите постъпления
- предполага вслушване и анализиране на настроенията и поведението на публиката
- създваване, поддържане и защита на имидж
- обхваща не само външната общественост, но и работещите в една компания, връзките с инвеститорите,дистрибуторите, търговския отдел и медиите
- образова публиката за множество неща, отнасящи се до организацията
 

Leave a Reply