Бордове и мениджъри

March 10th, 2011

С някои изключения, компанията е тази, която трябва да реши какви по-специално са функциите на борда, които се съдържат в отговорността „ръководене на компанията”, тъй като законът не дава разяснения за неговото значение. Така или иначе, дори при липсата на прецизни правни уточнения, в действителността на корпоративна Америка съществува доста голямо съгласие по въпроса, какви могат и трябва да бъдат тези функции. В едно твърде характерно свое изявление Кръглата маса на бизнеса приема следните отговорности на корпоративните бордове: Read the rest of this entry »

Корпоративните бордове – част III

March 8th, 2011

Това обаче е защита на акционерите само от нехайство и измами от страна на корпоративните директори, която се предлага от закона, а не срещу различните рискове, присъщи на всеки бизнес. Разбира се, правилото за бизнес преценката защитава директорите от всякакви обвинения, базирани на по-късни, закъснели оценки за техните действия. Read the rest of this entry »

Корпоративните бордове – част II

March 7th, 2011

Като доверени лица на корпоративните собственици, корпоративните директори са юридически задължени да действат по начин, на които най-добре отразява интересите на акционерите. Задължението да полага грижи и да отдава съответното усърдие заставя един директор да изпълнява своите функции с внимание, което би проявил всеки човек със здрав разум на негово място и по начин, който той без всякакво съмнение да вярва, че е в най-голям интерес за компанията. Read the rest of this entry »

Корпоративните бордове

March 2nd, 2011

Според американското законодателство дейността на корпорацията следва да се управлява единствено от съвета на директорите. Законът не разграничава функциите на директорите на изпълнителни и не-изпълнителни: съветът като цяло е органът, натоварен с управлението на съответната корпорация. Разпределението на директорите на изпълнителни (вътрешни) и неизпълнителни (външни) е оставено на акционерите на компанията. Read the rest of this entry »

100-те абсолютни закона на бизнес успеха

March 1st, 2011

Ще Ви предсртавим 100-те абсолютни закона на бизнес успеха, според Браян Трейси:

1. Закон за причината и следствието
2. Закон за вярата
3. Закон за надеждата
4. Закон за привличането
5. Закон за съответствието Read the rest of this entry »

21 съвета за успех

February 28th, 2011

21 съвета за успех от H. Jackson Brown, Jr.

1. Ожени се (омъжи се) за правилния човек. Само това решение определя 90% от бъдещото ти щастие или нещастие в живота.
2. Работи това, което ти доставя удоволствие и което заслужава твоето време и талант.
3. Давай на хората повече, отколкото очакват и го прави охотно.
4. Стани най-позитивния и най-ентусиазирания човек, когото познаваш. Read the rest of this entry »

Акционери без акционерен капитал

February 25th, 2011

Законодателството на все по-голям брой щати допуска корпоративните бордове да вземат под внимание интересите на други заинтересовани от дейността на фирмата лица, които не притежават акционерен капитал (и следователно не гласуват). Понастоящем относно тези „други заинтересовани” лица в повечето щати са приети разпоредби, които, най-общо, признават, че частните корпорации имат и обществените отговорности. Пример за това е законодателството на Охайо, което позволява на корпоративните директори по свое усмотрение да вземат под внимание в решенията си: 1) интересите на работещите в компанията, на доставчиците и на клиентите; 2) икономиката на щата и нацията; 3) съображенията на обществеността. Read the rest of this entry »

Акционери – II част

February 24th, 2011

В действителност правото на акционерите да влияят върху нормалния ход на бизнеса в корпорацията е ограничено до избора и, при необходимост, освобождаването на корпоративни директори, които след това ръководят бизнеса от тяхно име. В своята работа корпоративните директори се ръководят от два фундаментални принципа: представителство само на лица с конституирани права на глас и защита само на техния интерес. Притежателите на корпоративни акции са единствените конституирани с право на глас и затова всички членове на съвета са длъжни да работят в техен интерес. Read the rest of this entry »

Акционери

February 23rd, 2011

По право и по закон американските компании са притежание на собствениците на корпоративни акции. Тази собственост дава привилегии за контрол, които икономистите наричат „остатъчни” (residual) права на контрол: правото да се вземат решения, засягащи използването на тези активи на компанията, които не са изрично контролирани от закона, или прехвърлени на други по силата на договор. Тези остатъчни права са твърде ограничени – според американското законодателство правото на акционерите да влияят върху нормалния ход на бизнеса по същество е ограничено до избирането на корпоративни директори, които да управляват корпорацията от тяхно име. Read the rest of this entry »

Американска система – II част

February 22nd, 2011

Тази заплаха може да се сбъдне само при положение, че финансовите пазари са достатъчно развити, а ефективността и дълбочината им позволят да изиграят основната си роля в дисциплинирането на американските мениджъри. Чрез сливания и поглъщания, превземания и изкупувания тези пазари позволяват на инвеститорите да придобият контрол над активите на корпорациите, които при друг мениджмънт биха имали по-голяма стойност. Read the rest of this entry »